Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος: July 30, 2019

 

Η power2cycle («εμείς») διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.power2cycle.gr (κι από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστότοπος»).

Η σελίδα αυτή σας ενημερώνει για την πολιτική απορρήτου σχετικά με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπό μας καθώς και τα δικαιώματα σας σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας. Με την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας συναινείτε στην συλλογή, χρήση, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Αν δεν αναφέρεται κάποια εξαίρεση το παρών κείμενο αποτελεί και οδηγό για τους Όρους και Προϋποθέσεις για τον Ιστότοπο μας.

 

Δεδομένα που Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε διαφόρων τύπων δεδομένα για διαφορετικούς λόγους ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην πλοήγηση του Ιστοτόπου μας.

 

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγουμε

Προσωπικά Δεδομένα

Κατα την διάρκεια πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας υπάρχει ενδεχόμενο να σας ζητήσουμε για κάποια προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε είτε να σας αναγνωρίσει το σύστημα είτε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να σας ζητήσουμε είναι:

 • Την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)
 • Το Όνομα και το Επώνυμό σας
 • Τον τηλεφωνικό σας Αριθμό
 • Πλήρης Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Περιοχή
 • Συγκεκριμένα ενδιαφέροντα για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες ή προϊόντα
 • Cookies and Δεδομένα Χρήσης

Δεδομένα Χρήσης

Συλλέγουμε δεδομένα για το πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περικλείουν την μοναδική σας διεύθυνση στο ίντερνετ (IP), τον τύπο του φυλλομετρητή σας (browser) καθώς και την έκδοσή του, τις σελίδες που επισκέπτεστε, τον χρόνο και την ημερομηνία επίσκεψή σας, τον χρόνο που δαπανάτε στις σελίδες αυτές, μοναδικές συσκευές ανίχνευσης και διαγνωστικό υλικό.

 

Ανίχνευση & Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες ανίχνευσης ώστε να καταγράψουμε την δραστηριότητά σας στον Ιστότοπό μας.

Τα Cookies είναι αρχεία με μικρό αριθμό δεδομένων που μπορεί να έχουν έναν ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα Cookies αποστέλλοντε από έναν ιστότοπο στον φυλλομετρητή σας (browser) και αποθηκεύοντε στην συσκευή σας. Οι Τεχνολογίες ανίχνευσης έχουν την μορφή scripts ή tags που καταγράφουν πληροφορίες που αναλύονται ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπό μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να μην δέχετε Cookies ή να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα cookie. Ωστόσο αν απενεργοποιήσετε την λήψη Cookies υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τμήματα του Ιστοτόπου μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την διαχείρηση των Cookies στο κεφάλαιο Οδηγός διαχείρησης Browser Cookies

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Session Cookies. Χρησιμοποιούμε Session Cookies για την λειτουργία του Ιστοτόπου μας
 • Preference Cookies. Χρησιμοποιούμε Preference Cookies ώστε να καταγράψουμε προτιμήσεις και διάφορες σχετικά με εσάς ρυθμίσεις.
 • Security Cookies. Χρησιμοποιούμε Security Cookies για λόγους ασφαλείας.

 

Χρήση των Δεδομένων σας

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί και συλλέγει δεδομένα για τους εξής λόγους:

 • Για την Παροχή και συντήρηση του Ιστοτόπου
 • Για να σας αναγγέλει αλλαγές στον Ιστότοπο
 • Για να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες όταν και εφόσον το επιλέγετε
 • Για να σας παρέχουμε πελατειακή υποστήριξη ή βοήθεια
 • Για να μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα αυτά και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπό μας
 • Για την Παρακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου μας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων

 

Μεταφορά των δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε χώρα όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των πληροφοριών αυτών, αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Η power2cycle θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλείς και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα γίνει μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 

Παράθεση Δεδομένων

Νομικές απαιτήσεις

Η power2cycle μπορεί να παραθέσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν κριθεί απαραίτητο όπως:

 • Για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των περιουσιακών στοιχείων του Ιστοτόπου
 • Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με τον Ιστότοπό μας
 • Για Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του Ιστοτότπου ή του κοινού
 • Για Προστασία από νομική ευθύνη

 

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

 

Πάροχοι υπηρεσιών

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες και ιδιώτες για την υλοποίηση του ιστοτόπου μας («Πάροχοι Υπηρεσιών»), οι οποίοι δρουν για λογαριασμό μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπό μας ή να βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας

Αυτoί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 

Analytics

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης του Ιστοτόπου μας.

 • Google Analytics

Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρίτου τους εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=en)

 

Σύνδεσμοι σε άλλα Sites

Ο Ιστότοπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

 

Παιδικό Απόρρητο

Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών («Παιδιά»).

Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πιθανή αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου και πριν την ημερομηνία που αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

 • info@power2cycle.gr